Sürdürülebilir Tasarım İle Yaşam için Tasarlama

Sürdürülebilir Tasarım İle Yaşam için Tasarlama

Günümüzde, insanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu kapalı alanda geçiriyorlar. İşte bu yüzden daha sağlıklı, insan dostu mekanlar yaratmanıza yardımcı olmak için Yaşam İçin Tasarlıyoruz. Yüksek kaliteli, sürdürülebilir ürünler tasarlıyoruz. Özellikle, ürünlerimizin sağlık ve çevre yeterliliklerini sürekli iyileştirerek, geri kazanılabilen, geri dönüştürülebilen ve yeni ürünlere dönüştürülebilen malzemeleri seçmeye çalışıyoruz. Doğal kaynakları korumak, iklim değişikliğini azaltmak ve gezegenimizin su kaynaklarını korumak için doğal sermayeye hizmet etmeye kararlıyız.

İnsan-dostu mekanlar

Sürekli artan kentleşme bağlamında, yapı alanları giderek daha belirgin hale geliyor. Tarkett, iç mekanlarda yaşam kalitesini ve refahı arttıracak çözümler geliştirmeye kendini adamıştır. Bu, zamanımızın% 90'ını iç mekanlarda geçirdiğimizi düşündüğünüzde özellikle önemlidir.


İç Mekan Hava Kalitesi: Tarkett, en katı standartlardan 10 ila 100 kat daha iyi olan uçucu organik bileşenler (VOC) emisyonlarına sahip ürünler sunmaktadır. Zemin kaplamalarımızın % 97'si düşük TVOC değerlerine sahiptir.

Sağlıklı bileşenler: 2010 yılından bu yana, Tarkett, Ar-Ge'ye önemli ölçüde yatırım yaparak ftalatlara proaktif alternatifler geliştirdi. Bugün, EMEA'da üretilen tüm Tarkett vinil ürünleri %100 ftalat içermez. 
Kapsamlı değerlendirme: Ürünlerimizde kullanılan malzemelerin %98'i, Cradle to Cradle® kriterlerine göre sürekli olarak üçüncü bir tarafça değerlendirilmektedir. Hedefimiz 2020'ye kadar %100'dür. Tarkett, malzeme seçimini Cradle to Cradle® değerlendirme çerçevesine göre optimize eder. iQ One, Desso Ecobase® karo halı tabanları, Originale Linoleum ve iD Revolution, Cradle to Cradle® Gold sertifika seviyesine ulaşmıştır. 
Kolay uygulama ve bakım: Ürünlerimizi çevreye uygun olarak tasarlarken, ürünlerimizin ömrü boyunca temel sürdürülebilirlik faydalarını da göz önünde bulundururuz:

- Kolay uygulama ve kaldırma
- Kolay ve sürdürülebilir bakım

Doğal Sermayeyi Koruma

Temiz hava, su, yiyecek, enerji ve yaşam alanları da dahil olmak üzere, yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz hayati ürün ve hizmetleri sağlayan bitkiler, ormanlar, su, kayalar ve topraklar. Doğal sermayenin korunması, doğanın ürün ve hizmetlerinin sorumlusu olarak hareket etmek, fosil yakıtları yenilenebilir enerji ile değiştirmek, iklim konusunda eyleme geçmek ve değerli doğal kaynakları korumak için malzemeleri yeniden kullanmak anlamına gelir.

Bugün, hammaddelerimizin %70'i geri dönüştürülmüş, hızla yenilenebilir veya doğada bolca bulunabilen maddelerdir. 2020 yılına kadar,%75'e ulaşmayı hedefliyoruz.

Avrupa'da, odunlarımızın %60'ından fazlası FSC® (Orman Yönetim Konseyi) veya PEFCTM (Orman Sertifikasyonunu Onaylama Programı) sertifikalıdır.

Bugün, üretim alanlarının %68'i kapalı su devreleriyle donatılmıştır veya hiçbir şekilde tüketmemektedir. Tarkett, 2020 yılına kadar %100'e ulaşmayı hedefliyor.

2020 yılına kadar, üretim tesislerimizdeki sera gazı emisyonlarımızı 2010 yılına kıyasla %20 oranında azaltacağız (üretilen metrekare başına CO2 eşdeğeri). Bunu, enerji verimliliği önlemleri ile yeşil elektrik tedariği veya yerel üretim yoluyla yapıyoruz.
Güneş panelleri Dendermonde (Belçika), Goirle ve Waalwijk (Hollanda) bölgesindeki halı tesislerimizin yanı sıra Narni'deki (İtalya) linolyum tesisimizin en önemli ofis binalarından birinin çatısına kurulmuştur.