Sürdürülebilir İş Ortaklıkları İle İş Birliğine Teşvik Etme

Sürdürülebilir İş Ortaklıkları İle İş Birliğine Teşvik Etme

Tarkett olarak, insanlar ve yaşadığımız dünya için iyilik yapma yolunda müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile birlikte çalışmak istiyoruz.
İşte bu yüzden, İş Birliğine Teşvik ediyoruz.
Dünya'nın büyük sürdürülebilirlik sorunları, endüstrilerden tedarik zincirlerine uzanan bir iş birliği ve ortaklık gerektirir.
Müşterilerimizi ve tüm paydaşlarımızı olumlu değişime yönelik çalışmalarımızda bize katılmaya teşvik ediyoruz.
Müşterilerimize ve paydaşlarımıza sürdürülebilirlik gelişimimiz, ürünlerimiz ve planlarımız hakkında net bilgiler veriyoruz:

  • KSS raporumuz kapsamlı, kamuya açık ve bir üçüncü parti tarafından denetlenmiştir. 
  • Ürün bilgilerini gönüllü olarak kamuya açık olarak paylaşıyoruz. Avrupa’da 2019’da, bir ürünün bileşimini doğru şekilde tanımlayan ve bileşen konsantrasyonu (kimyasal moleküller),  zeminlerin kullanım amacı için bu maddelerin üründeki rolü ve maruz kalma durumunda sağlık veya çevresel riskleriyle ilgili bilgi sağlayan Malzeme Sağlığı Bildirileri’ni (MHS - Material Health Statement) başlattık. MHS bağımsız bir üçüncü taraf kuruluşu tarafından onaylanır. MHS, ürünlerin çevresel performanslarını değerlendirmek için LCA yöntemine dayanan Çevresel Ürün Beyanlarını (EPD'ler) tamamlar.
  • Ürünlerimiz ve tesislerimiz için üçüncü parti sertifikaları almak için iddialı sürdürülebilirlik hedeflerine sahibiz.


İnsanların refah düzeyini arttıran uzmanlığı paylaşıyoruz. Örneğin, renklerin eğitim yapılarında bulunan çocukların gelişimi ve refahı üzerindekini etkisini anlamak için renk uzmanları, tasarımcılar ve eğitim uzmanları ile iş birliği yaptık. Çocukların hafıza kapasitesinin, beğendiği renklerle çevrili bir ortamdayken %55-78 daha yüksek olduğunu keşfettik.

Sivil Toplum Kuruluşları, sanayi dernekleri ve hükümetlerle birlikte çalışıyoruz.

  • Globe EU girişimlerine katılıyoruz.
  • İklim Liderleri Üyesi (COP21)
  • Ellen MacArthur Foundation üyesi